HARRAND 20 -y -y -old là người đầu tiên trong lịch sử của Champions League!14 trận đấu và 20 bàn thắng bị hỏng MBappe Record Cara Taruhan Bola Bale Menang Terus

HARRAND 20 -y -y -old là người đầu tiên trong lịch sử của Champions League!14 trận đấu và 20 bàn thắng kỷ lục MBappe [Cara Taruhan Bola Biar Menananang Terus]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3