GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017Vòng10cúpConCông:Dr.BassLeadquảcảmcầmhoàProductionTeam

Dr.BassLead và Production Team hòa nhau trong trận cầu tâm điểm vòng 10 Giải bóng đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017.