Không muốn về một mình, Đình Trọng ngăn cản Xuân Trường tập luyện

Không muốn về một mình, Đình Trọng ngăn cản Xuân Trường tập luyện

Đình Trọng là 1 trong 3 cầu thủ vừa hồi phục chấn thương căng cơ. Hai cái tên còn lại là Duy Mạnh và