Hình ảnh mới nhất của Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) khi mang bầu: To gấp đôi mọi người

Hình ảnh mới nhất của Quỳnh Anh (vợ Duy Mạnh) khi mang bầu: To gấp đôi mọi người

Quỳnh Anh thông báo chuyện mang thai bé Ú vào đầu tháng 5 năm 2020, khoảng 3 tháng sau hôn lễ hoành