Su Os Bad: Cristiano Ronald Oi Sl Ikea Bull Jordan.

Suo Shuai: Ronaldo không thể tin được như Jordan, người giống như một con bò đực!Hòa bình là khoảnh khắc của MJ [Hukum Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 11: Suo Shuai liên tục dựa vào “thành công tiếp tục” của Ronaldo, anh ấy đã sử dụng một loại mới của ngày hôm nay và ca ngợi Cristiano Ronaldo:chúng ta