Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối

Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối

“Đình Trọng được phát hiện có một chút dịch trong đầu gối, ít thôi. Tôi muốn dưỡng thương cho bạn ấy