Không muốn về một mình, Đình Trọng ngăn cản Xuân Trường tập luyện

Không muốn về một mình, Đình Trọng ngăn cản Xuân Trường tập luyện

Đình Trọng là 1 trong 3 cầu thủ vừa hồi phục chấn thương căng cơ. Hai cái tên còn lại là Duy Mạnh và

Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối

Đình Trọng tái phát chấn thương đầu gối

“Đình Trọng được phát hiện có một chút dịch trong đầu gối, ít thôi. Tôi muốn dưỡng thương cho bạn ấy